Ds 2009:14 Konsumentsombudsmannen
� en översyn
   
 
Titel:Ds 2009:14 Konsumentsombudsmannen � en översyn
Utgivningsår:2009
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231852
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:14
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om behörighetskravet beträffande KO, och därmed också chefen för Konsumentverket, är befogat. Vidare görs en analys av de omständigheter som talar för och emot att chefen för Konsumentverket samtidigt är KO.
 
  © 2017 Jure AB