Ds 2009:8 Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet
   
 
Titel:Ds 2009:8 Genomförandet av delar av Prümrådsbeslutet
Utgivningsår:2009
Omfång:284 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231685
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:8
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , EU-rätt

Pris: 247 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria redovisas de författningsändringar som bedöms vara nödvändiga och lämpliga för att genomföra de obligatoriska delarna av Prümrådsbeslutet i svensk rätt.

Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) syftar till att fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan de myndigheter inom Europeiska unionen som ansvarar för att förebygga och utreda brott.

I huvudsak ska detta ske genom förenklade former för utbyte av uppgifter om DNA-profiler, fingeravtryck och fordon.

 
  © 2017 Jure AB