Domarrollen
� Rättsregler, yrkeskultur och ideal
   
 
Författare:Ställvik Olof
Titel:Domarrollen � Rättsregler, yrkeskultur och ideal
Utgivningsår:2009
Omfång:273 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9789150620795
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

Domarkåren är en viktig och inflytelserik profession. Svensk rättsvetenskaplig forskning har dock inte intresserat sig för systematiska studier av denna yrkesgrupp i någon större utsträckning, vilket kan förklaras med rättskulturella omständigheter i Sverige.

Domarrollen – rättsregler, yrkeskultur och ideal är en rättsvetenskaplig studie av domarens professionella situation i Sverige, med utgångspunkten i domarens konstitutionellt garanterade oberoende. En genomgående tanke är att judiciell självständighet inte kan garanteras enbart genom konstitutionella och andra rättsliga regler. Rättskulturella faktorer och professionella ideal är minst lika viktiga.

Undersökningen omfattar konstitutionella och andra rättsregler, analys av domarkårens
professionella autonomi, en historisk översikt och en serie djupintervjuer med
svenska domare på olika nivåer och i olika skeden av karriären.

En slutsats är att domarkårens professionella ideal är präglade av klassiska
ämbetsmannadygder, men att senare tiders fokusering på administrativ styrning och resultatmätning riskerar att underminera förutsättningarna för en dömande verksamhet
som uppfyller rättsstatens krav.

Studien ingår i det mångvetenskapliga projektet ”Demokrati och deprofessionalisering”,
finansierat av Vetenskapsrådet.
 
  © 2017 Jure AB