SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag
   
 
Titel:SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag
Anmärkning:Två volymer, varav en innehåller bilagor. Säljs som paket.
Utgivningsår:2009
Omfång:750 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231982
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en ny kollektivtrafiklag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:39
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 452 SEK exkl. moms

 

Den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden föreslås öppnas för konkurrens för att resenärerna i större utsträckning än i dag ska kunna påverka utbudet. Kollektivtrafikföretagen ska ges större möjlighet att utveckla kollektivtrafiken på ett sätt som i högre grad stämmer överens med resenärernas behov.

Kollektivtrafikansvariga myndigheter ska ges ett mer övergripande och strategiskt ansvar i förhållande till trafikhuvudmännens nuvarande ansvar. En lokal kollektivtrafikansvarig myndighet med behörighet att kunna ingripa på marknaden ska finnas i varje län.

Vidare vill man samla reglerna om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor i en och samma lag.
 
  © 2017 Jure AB