BRÅ rapport 2009:5 Utvärdering av Kronobergsmodellen
� En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö
   
 
Titel:BRÅ rapport 2009:5 Utvärdering av Kronobergsmodellen � En polisiär arbetsmetod för att förebygga våld i offentlig miljö
Utgivningsår:2009
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789186027285
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2009:5
Ämnesord:Kriminologi , Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB