Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
   
 
Titel:Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
Utgivningsår:2009
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232088
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen föreslås ett tillägg till 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får göras om kommunens rätt att ta ut avgift för den ifrågavarande insatsen regleras i 8 kap. SoL.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB