SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät
   
 
Titel:SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät
Utgivningsår:2009
Omfång:430 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232125
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Energinätsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 200948
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

Utredningens avslutande uppdrag gäller bl.a. att analysera om den nuvarande uppdelningen mellan områdeskoncession och linjekoncession samt dess koppling till reglerna för tariffsättning och redovisning är lämplig för att åstadkomma ändamålsenliga, driftsäkra och kostnadseffektiva elnät och, om så inte är fallet, föreslå åtgärder för detta. Utredningen ska också beakta de slutsatser som dras vid analysen av elmarknaden och som är relevanta för det förslag till utvidgat koncessionskrav för naturgasmarknaden som lagts fram av El- och gasmarknadsutredningen.
 
  © 2017 Jure AB