JO - Lagarnas väktare
   
 
Titel:JO - Lagarnas väktare
Utgivningsår:2009
Omfång:366 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789185943531
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Denna jubileumsskrift består av 18 uppsatser med JO-ämbetet i fokus. I uppsatserna berörs bl.a. de problem som en betydande klagomålsmängd innebär för JO-ämbetet och frågan om möjligheterna att i framtiden stärka JO-ämbetets möjligheter att utkräva ansvar av tjänstemän, vilka åsidosatt gällande rätt eller sina åligganden i övrigt.
 
  © 2017 Jure AB