Ds 2009:20 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux
   
 
Titel:Ds 2009:20 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux
Utgivningsår:2009
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232149
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas alternativa förslag på hur en rättighet för vuxna att ta del av gymnasial vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda kan utformas.

Utgångspunkten har varit att den enskilde alltid ska ha rätt att studera inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att uppnå grundläggande behörighet att delta i högskoleutbildning. Därefter har man analyserat effekterna av om rättigheten också skulle omfatta studier för att uppnå särskild behörighet för högskolestudier.
 
  © 2017 Jure AB