Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet
   
 
Titel:Ds 2009:23 Det nya punktskattedirektivet
Utgivningsår:2009
Omfång:258 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232323
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:23
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

För att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya punktskattedirektivet föreslår Finansdepartementet ändringar i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi. Departementet föreslår också vissa anpassningar av bestämmelserna om transportkontroll.
 
  © 2017 Jure AB