Post- och telestyrelsens författningssamling 2009
   
 
Titel:Post- och telestyrelsens författningssamling 2009
Utgivningsår:2009
Förlag:Post- och telestyrelsen
ISBN:P16009
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 816 SEK exkl. moms

 

För att fullgöra sina uppgifter inom postområdet och området för elektronisk kommunikation kan PTS, med stöd av lag, utfärda föreskrifter. En föreskrift innehåller bindande regler.

PTS ger också ut allmänna råd. De allmänna råden ger uttryck för PTS uppfattning, exempelvis vad gäller tillämpningen av en föreskrift.

Föreskrifterna och de allmänna råden finns samlade i PTS författningssamling, PTSFS.

Prenumerationen omfattar samtliga meddelade föreskrifter och allmänna råd i tryckt form som utkommer under ett kalenderår. Det finns naturligtvis även möjlighet att köpa enstaka föreskrifter i tryckt form. För beställning kontakta: order@jure.se

Via länken nedan finns kostnadsfri tillgång till dokumenten elektroniskt.
Länk till PTS föreskrifter och allmänna råd.

I prenumerationen ingår dessutom ett register som omfattar de föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av PTS under tiden 1992–2008. Registret avser att göra det enklare att hitta i PTS författningssamling. Registret uppdateras varje år.
Länk till registret.
 
  © 2017 Jure AB