Prop. 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning
   
 
Titel:Prop. 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning
Utgivningsår:2009
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809218
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:226
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB