Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
   
 
Titel:Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning
Utgivningsår:2009
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232552
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen som innebär att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen.

Koncernredovisning ska då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse.
 
  © 2017 Jure AB