Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet
   
 
Titel:Ds 2009:39 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:43 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232682
Serie:Ds, departementsserien nr. 200939
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I promemorian presenteras förslag som syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation.

Det föreslås att bestämmelserna i utlänningslagen justeras så att det i högre grad blir möjligt för föräldrar och barn att beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning inifrån landet i de fall där det framstår som uppenbart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen hade gjorts före inresan i landet.
 
  © 2017 Jure AB