SOU 2000:126 Vägvalet
� den narkotikapolitiska utmaningen
   
 
Titel:SOU 2000:126 Vägvalet � den narkotikapolitiska utmaningen
Anmärkning:Slutbetänkande. Prop. 2001/02:91 och prop. 2003/04:3.
Utgivningsår:2001
Omfång:369 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213834
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Narkotikakommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:126
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I utredningen betonas vikten av att samhällets narkotikainsatser samordnas. Vad som krävs är en nystart med en starkare politisk prioritering, tydligare styrning och bättre uppföljning av narkotikapolitiken och av de konkreta insatserna på alla nivåer, från det lokala arbetet i kommuner och landsting till regeringens arbete. Här föreslås en modell för förstärkta lokala insatser och förbättrad lokal samordning samt en aktivare roll för de centrala myndigheterna när det gäller utveckling av metod- och kompetensfrågor. En särskild minister med ansvar för det narkotikapolitiska arbetet bör utses. Kriminalvårdens centrala roll betonas, särskilt när det gäller att utnyttja tiden i häkte och på anstalt samt i frivård för att motivera missbrukare till behandling. I utredningen föreslås också bl.a. grundutbildning och specialistutbildning i missbrukarvård.
 
  © 2017 Jure AB