Ds 2009:46 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2009:46 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Utgivningsår:2009
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232866
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:46
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring om en tillfällig reglering som ska gälla från den 1 januari 2010 till och med den 31 januari 2013. Bakgrunden är de förändrade reglerna i sjukförsäkringen som trädde i kraft den 1 juli 2008.

Ett av förslagen är att den överhoppningsbara tiden för en sökande som varit hindrad att arbeta, på grund av styrkt sjukdom, ska omfatta högst tio år vid den tidpunkt att en ny ersättningsperiod beviljas.

Om en person som varit medlem i en arbetslöshetskassa tidigare, och fått sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid, återinträder i en arbetslöshetskassa så ska denna person kunna få ersättning redan tre månader efter medlemskapet beviljats.
 
  © 2017 Jure AB