Ds 2009:48 Pionjärbanor för spårbilar
� Analys av aktuella förutsättningar
   
 
Titel:Ds 2009:48 Pionjärbanor för spårbilar � Analys av aktuella förutsättningar
Utgivningsår:2009
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232897
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:48
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 203 SEK exkl. moms

 

I denna utredning avhandlas en oprövad transportteknik, nämligen spårtaxi eller spårbil. Utredaren sammanställer kunskaper om denna teknik samt gör en bedömning av möjligheterna med spårbilssystem.

Utredningen har tagit reda på hur stort och spritt intresset bland kommunerna är av dessa system, samt vilka utredningar som gjorts tidigare.

Man redovisar i vilka kommuner de mest avancerade förstudierna gjorts, och vilka förutsättningarna är för pionjärbanor. Dessutom har man övervägt finansiella samverkanslösningar och lämpliga upphandlingsformer som kan behövas. En översikt av möjliga leverantörer av systemen har också utförst, och man lämnar förslag till fortsatt agerande.
 
  © 2017 Jure AB