Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet
   
 
Titel:Ds 2009:44 Vidareutnyttjande av handlingar - genomförande av PSI-direktivet
Utgivningsår:2009
Omfång:146 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232828
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Promemorian bygger på förslag som lämnats av en arbetsgrupp i regeringskansliet.
 
  © 2017 Jure AB