Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
� kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring
   
 
Titel:Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen � kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring
Utgivningsår:2009
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232842
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria är en delrapport från en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet. Arbetsgruppen har haft till uppgift att utarbeta förslag till stöd för personer som fr.o.m. den 1 januari 2010 inte kan få ytterligare dagar med förlängd sjukpenning eller ytterligare månader med tidsbegränsad sjukersättning.
 
  © 2017 Jure AB