Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor
� en uppföljning med förslag till utveckling
   
 
Titel:Ds 2009:47 Reformen skydd mot olyckor � en uppföljning med förslag till utveckling
Utgivningsår:2009
Omfång:257 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232880
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

En uppföljning av den reform av räddningstjänstlagstiftningen som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har inneburit. I uppdraget ingick att beskriva, analysera och värdera hur reformen, som har varit i kraft i drygt fem år, har förverkligats i första hand i kommunerna och i vilken grad intentionerna bakom reformen har uppnåtts.

Även problem med genomförandet samt vilka stöd- och utvecklingsbehov som kan finnas för att förbättra och underlätta det fortsatta genomförandet redovisas.

Den 30 juli beslutades om tillägg till arbetsgruppens direktiv som en följd av branden i Rinkeby m.m.
 
  © 2017 Jure AB