Offentlighets- och sekretesslagen
� En kommentar
   
 
Författare: Lenberg Eva , Tansjö Anna , Geijer Ulrika
Titel:Offentlighets- och sekretesslagen � En kommentar
Anmärkning:2 volymer.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2014
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110965
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 4350 SEK exkl. moms

 

Detta är en paragrafvis kommentar till den nya offentlighets- och sekretesslagen som trätt i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
 
  © 2017 Jure AB