Ds 2009:60 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
� överväganden och förslag
   
 
Titel:Ds 2009:60 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag � överväganden och förslag
Utgivningsår:2009
Omfång:130 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233139
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:60
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I denna departementspromemoria redovisas och analyseras olika förslag som framförts om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagens verksamhet i framtiden. Utifrån detta har ett förslag till nya förutsättningar för de kommunala bostadsföretagen arbetats fram.
 
  © 2017 Jure AB