Prop. 2009/10:70 Barnpornografibrottet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:70 Barnpornografibrottet
Utgivningsår:2009
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910070
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:70
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB