Lagrådsremiss Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
   
 
Titel:Lagrådsremiss Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:804 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LAGRÅDS091217
Typ av verk:Lagförslag
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 394 SEK exkl. moms

 

Lagrådsremissen innehåller förslag till lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Förslagen innehåller bestämmelser om bl.a. nya rättsmedel (ogiltighet och sanktionsavgift), konkurrenspräglad dialog, elektronisk auktion, miljöhänsyn och sociala hänsyn samt regelförenklingar.
 
  © 2017 Jure AB