KARNOV Offentlighet och sekretess
� Särtryck per den 1 juli 2009
   
 
Titel:KARNOV Offentlighet och sekretess � Särtryck per den 1 juli 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:103 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176103524
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Nu finns Karnov i sex olika särtryck; Rättegångsbalken, Offentlighet och sekretess, Insolvensrätt, Socialrätt, Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning samt Miljöbalken.
Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB.

Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100).
 
  © 2017 Jure AB