KARNOV Socialrätt
� Särtryck per den 1 juli 2009
   
 
Titel:KARNOV Socialrätt � Särtryck per den 1 juli 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:271 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176103562
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 450 SEK exkl. moms

 

Nu finns Karnov i sex olika särtryck; Rättegångsbalken, Offentlighet och sekretess, Insolvensrätt, Socialrätt, Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning samt Miljöbalken.
Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB.

Karnov – Socialrätt innehåller kommenterade lagar och förordningar inom ämnesområdet socialrätt.
 
  © 2017 Jure AB