Prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
Utgivningsår:2010
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:78
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism. Vidare föreslås den lagstiftning som krävs för att Sverige ska uppfylla åtagandena i konventionen och för att genomföra EU:s rambeslut från år 2008 om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism.
 
  © 2017 Jure AB