SOU 2001:9 Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster
   
 
Titel:SOU 2001:9 Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2002:30.
Utgivningsår:2001
Omfång:191 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213958
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om frivillig jämställdhetsmärkning av
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:9
Ämnesord:Marknadsrätt , Arbetsrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I betänkandet belyses möjligheterna att införa ett system för frivillig jämställdhetsmärkning ur ett rättsligt perspektiv. Analysen avser både svensk lagstiftning och de EG-rättsliga reglerna. Här redovisas också en studie av olika näringsidkares syn på frivillig jämställdhetsmärkning.
 
  © 2017 Jure AB