Ds 2000:73 Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell
   
 
Titel:Ds 2000:73 Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell
Utgivningsår:2001
Omfång:310 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213907
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:73
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Detta är en analys av vilka effekter det skulle få om koldioxidskatten låg på samma nivå (18,5 öre per kg koldioxid) för industrin, elproduktions- och värmeproduktionssektorn. Denna motsvarar 50 procent av normalnivån för år 2000.
 
  © 2017 Jure AB