SKV Handledning för internationell beskattning 2010
   
 
Titel:SKV Handledning för internationell beskattning 2010
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:967 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525156
Serie:SKV Publikationer nr. 352 utg.14
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I denna handledning beskrivs svensk intern skatterätt i förhållande till internationell skatterätt. I särskilda avsnitt behandlas t.ex. tolkning och tillämpning av dubbelbeskattningsavtal, metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning, EG-rätt, handräckningsfrågor samt sociala avgifter och egenavgifter.

I denna utgåva beskrivs vad som gäller för taxeringsåret 2010. Även vissa särskilt angivna nyheter som gäller från inkomståret 2010 presenteras.
 
  © 2017 Jure AB