Patientdatalagen
� Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården m.m.
   
 
Författare:Nymark Manolis
Titel:Patientdatalagen � Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården m.m.
Utgivningsår:2010
Omfång:255 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110262
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

SLUT på förlag

 

I denna nya bok kommenteras patientdatalagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Patientdatalagen reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde. Boken är inte bara en kommentar till patientdatalagen i traditionell mening. Den behandlar även sekretess i anknytning till patientdatalagen. Den innehåller vidare ”lathundar” för enkel överskådlighet av regelverket samt tar i beaktande Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker, bl.a. till patientdatalagen. Boken berör också betydelsen av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet samt gränsdragningen mellan det medicintekniska regelverket samt patientdatalagen. Författarens ambition är att tillhandahålla en lättfattlig manual som både förtroendevalda, yrkesutövare eller konsulter inom hälso- och sjukvården kan tillgodogöra sig. Det är således inte en kommentar i traditionell juridisk bemärkelse. Boken kompletterar handboken Praktisk IT-rätt för sjukvården av samma författare. Handboken behandlar på ett djupare plan olika aspekter – praktiska och juridiska – av hälso- och sjukvårdens informationshantering, t.ex. planläggning av IT-projekt, informationssäkerhet, journalföring m.m.
 
  © 2017 Jure AB