Prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
Utgivningsår:2010
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:136
Ämnesord:Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

Mer makt åt forskarsamhället i löntagarfondsstiftelserna!

Förslag om hur styrelseledamöter i vissa stiftelser som finansierar forskning och som har bildats med medel från de tidigare löntagarfonderna ska utses och entledigas. Tidigare utsågs samtliga ledamöter av regeringen. Enligt förslaget ska regeringen endast utse 1-2 ledamöter, medan de övriga av ska utses av stiftelserna själva och forskarsamhället.
 
  © 2017 Jure AB