SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
� Från strategi till handling för e-förvaltning. Delbetänkande från E-delegationen
   
 
Titel:SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt � Från strategi till handling för e-förvaltning. Delbetänkande från E-delegationen
Utgivningsår:2010
Omfång:101 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233672
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:20
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Mindre köande hos myndigheterna genom bätte e-förvaltning!

Föreslår åtgärder för att genomföra den strategi för myndigheternas e-förvaltning som tidigare presenterats (SOU 2009:86). Förslagen gäller både privatpersoners och företags kontakter med olika myndigheter via en övergripande e-tjänst.
Privatpersoner ska endast behöva logga in endast en gång på Mina sidor för att komma åt flera olika tjänster oavsett myndighet. Skatteverket bör genomföra en förstudie under 2010 kring detta behov.
Företagen ska endast behöva lämna information vid ett tillfälle till en myndighet. Därefter är det myndigheternas sak att informera varandra i ärendet. Bolagsverket bör få i uppdrag att genomföra ett projekt som underlättar företagens uppgiftslämnande.
 
  © 2017 Jure AB