Ds 2000:73 Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell - Bilagedel
   
 
Titel:Ds 2000:73 Utvärdering av Skatteväxlingskommitténs energiskattemodell - Bilagedel
Utgivningsår:2001
Omfång:720 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213915
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:73
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 328 SEK exkl. moms

 

Innehåller sju bilagor med bl.a. remissinstansernas synpunkter på den nya energiskattemodell som Skatteväxlingskommittén redovisat i sitt betänkande SOU 1997:11. Dessutom ingår bilagor med expertutredningar från främst ÅF-Energikonsult i Stockhom AB.
 
  © 2017 Jure AB