Ds 2010:13 Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag
   
 
Titel:Ds 2010:13 Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag
Utgivningsår:2010
Omfång:166 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233788
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås ett tillägg i läkemedelslagen (1992:859) och läkemedelsförordningen (2006:272) när det gäller tillverkningstillstånd, kvalitet, spårbarhet och säkerhetsövervakning av läkemedel som omfattas av bestämmelsen i artikel 3.7 om sjukhusundantag i direktiv 2001/83/EG. Läkemedelsverket föreslås få tillstånds- och tillsynsansvar.
Vidare föreslås ett förtydligande i 14 § fjärde stycket läkemedelslagen om att läkemedel för genterapi och somatisk cellterapi även ska gälla vävnadstekniska produkter.
 
  © 2017 Jure AB