SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas
� Fortsatt europeisk harmonisering
   
 
Titel:SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas � Fortsatt europeisk harmonisering
Utgivningsår:2010
Omfång:810 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233801
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:30
Ämnesord:EU-rätt , Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Föreslår sådan lagstiftning och det regelverk i övrigt som krävs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s tredje inre marknadspaket för el och naturgas. Paketet omfattar åtgärder för att främja harmoniseringen och utvecklandet av den gränsöverskridande handeln så att konkurrensen främjas. Ett annat inslag är bestämmelser som syftar till att harmonisera och säkerställa tillsynsmyndigheternas oberoende och självständighet.

Energimarknadsinspektionens roll som tillsynsmyndighet utvidgas och förstärks, bl.a. genom att myndigheten får representera Sverige i ett nytt övervakningsorgan inom EU, kallat ACER (byrån för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter på el- och naturgasområdet).
 
  © 2017 Jure AB