Offentlig upphandling
� LOU och LUF
   
 
Författare:Sundstrand Andrea
Titel:Offentlig upphandling � LOU och LUF
Utgivningsår:2010
Omfång:217 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144051673
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I Offentlig upphandling – LOU och LUF presenteras regelverket rörande offentlig upphandling inom den klassiska sektorn och upphandling inom försörjningssektorerna. Boken behandlar såväl de bakomliggande EU-rättsliga bestämmelserna och principerna som de svenska regelverkens utformning och innehåll. I ett särskilt kapitel lyfts de mest omdebatterade juridiska frågeställningarna fram och analyseras mera ingående. Som exempel kan nämnas frågor avseende ramavtal, koncessioner, sociala krav, avknoppningar och köp från egna företag. I ett mer omfattande kapitel beskrivs ingående upphandlingsprocessens olika stadier med tillämpliga bestämmelser.

Offentlig upphandling – LOU och LUF har tillkommit för att täcka ett behov av undervisningsmaterial på olika juridiska och ekonomiska utbildningar om offentlig upphandling. Den fungerar även som en handbok för alla med ett professionellt intresse för bestämmelserna i LOU och LUF, såsom för praktiskt verksamma jurister, upphandlare, inköpschefer m.fl.

I Offentlig upphandling – LOU och LUF beskrivs även de nya bestämmelser i LOU och LUF som riksdagen beslutar om under våren 2010 och som kommer att träda i kraft sommaren 2010.
 
  © 2017 Jure AB