Ds 2010:15 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
   
 
Titel:Ds 2010:15 Betyg från årskurs 6 i grundskolan
Utgivningsår:2010
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233849
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslås författningsändringar för att betyg ska kunna införas i grundskolan, sameskolan samt i grundsärskolan, när betyg ges, från och med årskurs 6. Betyg ska också införas i specialskolan från och med årskurs 7.

En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har haft i uppdrag att utreda och föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att betyg från och med årskurs 6 i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna införas. I uppdraget ingick också att utreda de pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser som förslagen kan medföra.

Förslaget om tidigare betyg är anpassat efter hur undervisningen är upplagd i skolorna. Eftersom eleverna ofta börjar med moderna språk först i årskurs sex ska betyg i språkval sättas första gången i årskurs sju. I de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena, dvs. NO respektive SO, ska betyg sättas i varje enskilt ämne, men för årskurs sex ska det vara tillåtet att sätta sammanfattande betyg i NO respektive SO.

Betyg i tidigare årskurser i den obligatoriska skolan ger, enligt arbetsgruppens bedömning - tillsammans med den information som ges till elever och föräldrar i utvecklingssamtalet, den individuella utvecklingsplanen med omdömen - ökade möjligheter till en systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då får även sjuorna betyg för första gången.

 
  © 2017 Jure AB