Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
   
 
Titel:Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Utgivningsår:2010
Omfång:267 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233948
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:17
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

Nya processregler för handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Föreslår nedflyttning av ytterligare måltyper från kammarrätt till förvaltningsrätt och enhetlig överklagandetid om tre veckor. Dessutom föreslås bl.a.

- regler om domförhet i kammarrätt vid ledamots förhinder

- skärpta behörighetsregler för ombud, en mer änamålsenlig reglering av överlämnande av mål från obehörig domstol

- tydligare regler om prövingstillstånd i kammarrätt, Migrationsöverdomstolen och Regeringsrätten
 
  © 2017 Jure AB