Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn
   
 
Titel:Ds 2010:16 En myndighet för bortförda barn
Utgivningsår:2010
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233894
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:16
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Har haft i uppdrag att se över hur centralmyndigheten enligt 1980 års Haagkonvention, Europarådskonventionen och Bryssel II-förordningen kan organiseras utanför Regeringskansliet. Verksamheten vid centralmyndigheten rör olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn samt andra frågor om föräldraansvar i internationella situationer m.m.

Utredningen föreslår och ser stora fördelar med att anförtro centralmyndighetsfunktionen till en egen fristående myndighet. Ett av de starkaste skälen är att sakfrågorna då prioriteras.
 
  © 2017 Jure AB