Inkomstskatt
� En lagkommentar
   
 
Författare:Baekkevold Arne , Baran Mahmut , Eriksson Leif , Fernlund Carl Gustav , Jonsson Lars
Titel:Inkomstskatt � En lagkommentar
Anmärkning:Två volymer.
Utgivningsår:2010
Omfång:1488 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176102985
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2795 SEK exkl. moms

 

Inkomstskatt innehåller en djup kommentar till de lagar som i huvudsak reglerar skatten på inkomst, nämligen inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Dessutom ingår i produkten lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen samt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, båda med vissa kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB