Norsk skatteavtalerett
   
 
Författare:Aage Skaar Arvid
Titel:Norsk skatteavtalerett
Utgivningsår:2006
Omfång:949 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205355491
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1776 SEK exkl. moms

 

Norge har inngått skatteavtaler med mer enn 80 stater, og avtalene modifiserer den beskatning som ellers ville fulgt av norsk intern skatterett. For alle som arbeider med internasjonale skattespørsmål stilles det store krav til kunnskap om rettsregler som avverger dobbeltbeskatning og diskriminering av utlendinger.
Norsk skatteavtalerett klargjør innholdet i og gir en grundig analyse av de sentrale bestemmelsene som norske skatteavtaler bygger på. De fleste av disse bygger på OECDs modellavtale, og analysen tar utgangspunkt i de reglene som foreslås i denne. Alle sentrale bestemmelser i skatteavtaler som er inngått med Norges viktigste handelspartnere blir utførlig behandlet i boken.
Boken er skrevet av en gruppe advokater i Wiersholms skatteavdeling under ledelse av advokat, dr juris Arvid Aage Skaar.
 
  © 2017 Jure AB