Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag
   
 
Titel:Ds 2010:23 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag
Utgivningsår:2010
Omfång:23 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234143
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 183 SEK exkl. moms

 

Innehåller ett antal förslag till ändringar i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Förslagen är huvudsakligen följdändringar med anledning av den så kallade etableringsreformen (se prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd).

Andra förslag syftar till att göra lagen mer ändamålsenlig och bättre anpassad till Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet samt att möjliggöra en effektivare och rättssäkrare hantering av personuppgifter och en bättre uppföljning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
 
  © 2017 Jure AB