Prop. 2009/10:237 Ny delgivningslag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:237 Ny delgivningslag
Utgivningsår:2010
Omfång:447 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910237
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:237
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag och att det införs en lag om auktorisation av delgivningsföretag.

Syftet med förslagen är att ge bättre förutsättningar för en effektiv och säker hantering av delgivningar. Detta sker genom att regleringen görs mer överskådlig och lättillämpad, att det skapas större möjligheter att använda elektronisk kommunikation och att det läggs ett större ansvar på parterna att bevaka handlingar som domstolar och andra myndigheter skickar i pågående mål och ärenden. Förslagen ingår som ett led i regeringens arbete att minska andelen inställda huvudförhandlingar i brottmål.

Förslaget om auktorisation av privata delgivningsföretag innebär att godkänd personal vid sådana företag ges i princip samma befogenheter som de stämningsmän som har förordnats av polismyndigheterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.
 
  © 2017 Jure AB