Ds 2010:22 Renskötselkonventionen
   
 
Titel:Ds 2010:22 Renskötselkonventionen
Utgivningsår:2010
Omfång:444 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234112
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 259 SEK exkl. moms

 

I promemorian återfinns renskötselkonventionen samt förslag på att denna ska godkännas av riksdagen. I promemorian lämnas även förslag till författningsändringar på grund av den nya konventionen.
 
  © 2017 Jure AB