Socialavgifter
   
 
Författare:Carlsson Nils-Fredrik , m. fl.
Titel:Socialavgifter
Anmärkning:Häftad bok, inklusive supplement 23.
Utgivningsår:2010
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015062
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Ett stort antal lagar som sorterar under begreppet »socialavgifter» samt tillämpliga delar av skattebetalningslagen kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten och rättspraxis blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Är främst inriktad på att fungera som handledning i det praktiska rättslivet när det gäller socialavgiftslagen (SAL) och andra lagar eller lagrum som berör beräkning och betalning av socialavgifter.

Häftad bok som varje år uppdateras med en ny bok på våren och ett supplement på hösten.

 
  © 2017 Jure AB