SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar
   
 
Titel:SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar
Anmärkning:Se prop. 2001/02:42 och prop. 2002/03:96.
Utgivningsår:2001
Omfång:434 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214024
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa internationella skattefrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:11
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar i dotterföretag skall avskaffas. Arbitrage på ränteavdrag skall motverkas genom ändrade s.k. cfc-regler (= controlled foreign company). Ett villkor för dessa förslag är att EU:s uppförandekod för företagsbeskattning inte lägger hinder i vägen. Vidare föreslås ändrade skatteregler för utländska skadeförsäkringsföretag i Sverige.

Betänkandet innehåller ett särskilt gemensamt yttrande av experterna Gunnar Johansson, Björn Ohde, Gunnar Rabe och Olle Stenman. Vidare ingår bilagor om bl.a. den tyska skattereformen ur svensk synvinkel.
 
  © 2017 Jure AB