Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen
� Författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förs ut olagligt
   
 
Titel:Ds 2010:28 Nya kapitel i kulturminneslagen � Författningsändringar vid ett svenskt tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förs ut olagligt
Utgivningsår:2010
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234297
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB