Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet
   
 
Författare:Sonnerby Mikaela
Titel:Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet
Utgivningsår:2010
Omfång:344 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015260
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

I boken undersöks om bestämmelserna om uttagsbeskattning är utformade i enlighet med den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen. Från och med den 1 januari 2008 är det endast möjligt att uttagsbeskatta helt vederlagsfria överlåtelser. En intressant frågeställning är om bestämmelserna är i överensstämmelse med den neutralitetsprincip som har utvecklats av EU-domstolen. I boken undersöks också om omvärderingsreglerna som gör det möjligt att omvärdera beskattningsunderlaget avhjälper eventuella neutralitetsbrister som kan uppstå när det inte utgått en marknadsmässig ersättning.
För att kunna undersöka bestämmelserna om uttagsbeskattning är neutrala görs också en djup analys av neutralitetsprincipen i boken.
Utgångspunkten tas i mervärdesskattedirektivet och därefter tolkas de svenska bestämmelserna i mervärdesskattelagen. De svenska bestämmelserna jämförs också med motsvarande bestämmelser i tysk lagstiftning.

Mikaela Sonnerby är verksam vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet och är knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt. Stiftelsen stöds av Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Skeppsbron Skatt och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB