Diskriminering och kränkande behandling
� i skola och förskola
   
 
Författare:Rimsten Olle
Titel:Diskriminering och kränkande behandling � i skola och förskola
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:195 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110835
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Denna bok kommer ut i en andra upplaga med anledning av att den tidigare Barn- och elevskyddslagen (BEL) upphävts den 1 januari 2009 samtidigt som en ny diskrimineringslag trätt i kraft och ett nytt kapitel om kränkande behandling, 14 a kap, har införts i skollagen.
 
  © 2017 Jure AB